Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 21.4.2009 E.2008/20423 – K.2009/7726

Y2HD 21.4.2009 E.2008/20423 – K.2009/7726

568
0

– Vasinin Sıfatına Karşı Yapılan İtirazlar (Görev)

– Görev (Vasinin Sıfatına Karşı Yapılan İtirazlar) –

 

TMK.397, 4225133 Sa.Ka.2,3

Vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi öncelikle vesayet makamı olan Sulh Mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamı olan Asliye Mahkemesine aittir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

1- Kısıtlının vesayet kararına yönelik temyizinin incelenmesinde;
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
2- Vasinin sıfatına yönelik temyiz incelemesine gelince;
Türk Medeni Kanununun 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi öncelikle vesayet makamı olan Sulh Mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamı olan Asliye Mahkemesine aittir. (5133 S.K.md.2-3, TMK.md.397) Öyle ise vasinin şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddiyle, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip, vesayet makamınca itiraz ve özür nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamına gönderilmesine ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan vesayet kararının yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, yukarıda 2. bentte açıklanan nedenle vasinin şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddi ile dosyanın yukarıda açıklanan doğrultuda gereği yapılmak üzere mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 21.4.2009 E.2008/20423 – K.2009/7726

NOT: Kararın daha iyi değerlendirilebilmesi için Mahalli Mahkeme Kararını da yayımlıyoruz.

BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN

30.6.2009 TARİH ESAS: 2009/204 – KARAR: 2009/190 SAYILI KARARI:

Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/420 Esas – 2008/554 Karar 29.6.2009 tarihli kararı üzerine tevzihen mahkememize gelen dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/420 Esas sayılı dosyasında daha önce 14.11.2001 tarih 1998/1272 Esas – 2001/1029 Karar sayılı kararı ile Yaşar’ın kısıtlanmasına ve kendisine Yavuz’un vasi olarak atanmasına karar verildiği, daha sonra 15.8.2008 tarihli ek karar ile Yavuz’un vasiliğinin kaldırılarak Galip vasi olarak atandığı bu karar mahçur Yaşar tarafından 20.8.2008 tarihinde temyiz edilmiş Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2008/20423 Esas – 2009/7726 Karar sayılı 21.4.2009 tarihli kararı ile kısıtlının vesayet kararına temyiz itirazının onanmasına, vasinin sıfatına yönelik temyiz incelemesinde ise, TMK.422 maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazların veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini inceleme görevi öncelikle vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesine onun kabul etmemesi üzerine denetim makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesine ait olduğunu, vasinin şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddi ile açıklanan kurallar çerçevesinde değerlendirilip vesayet makamında itiraz ve özür nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamına gönderilmesine ve denetim makamınca bu konuda kesin karar verilmek üzere dosyanın geri çevrilmesine karar verilmiş olduğu Yargıtay’ın kararı doğrultusunda Bakırköy 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/420 Esas – 2008/554 Karar 29.6.2009 tarihli kararı ile karara itiraz eden Yaşar vekili Av. Figen’in mahkeme tarafından müvekkilini vesayet altına alınmasına ve vasinin sıfatına yönelik itiraz ve özür nedenleri yerinde görülmediğinden talebinin reddine karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamına göre Bakırköy 1. Sulh Hukuk 2004/420 Esas – 2008/554 Karar 29.6.2009 tarihli red kararı usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından talebin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

1- Usul ve yasaya uygun olmayan talebin REDDİNE,
2- Dosyanın Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,
3- Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,
4- Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin karar verildi.

Önceki İçerikYCGK 13.5.2008 E.2008/10-101 – K.2008/113
Sonraki İçerikYHGK 10.6.2009 E.2009/11-173 – K.2009/247

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.