Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 31.3.2011 E.2009/5311 – K.2011/1961

Y1CD 31.3.2011 E.2009/5311 – K.2011/1961

891
2

– Uykudaki Adamı Öldürme
– Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunma (Uykudaki Adamı Öldürme)
– Tasarlayarak Öldürme (Suç İşlemeye Karar Verme Tarihi)
– Tahrik (Cezada İndirimin Takdiri Yönünden)

TCK.29, 82/1-d,e

Maktulün uyku halinde olması nedeniyle, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda” bulunduğu anlaşılmakla, sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı TCK.nun 82/1-e maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi;

Maktulden kaynaklanan sanıklara yönelik haksız fiil niteliğindeki bu söz ve davranışlarından dolayı, haksız tahrik nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası öngören TCK.nun 29.maddesi ile uygulama yapıldığı sırada sanıklar hakkında alt ve üst sınırlar arasında olaya uygun makul bir ceza yerine 18 yıl hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini; yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

F.`ın eşi A.`ı tasarlayarak öldürmekten sanıklar …`ın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin,

(…) Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.7.2008 gün ve 229/272 sayılı hüküm re`sen temyize tabi olmakla beraber Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri ve müdahil vekili taraflarından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:
TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık F.`nın kasten eşini öldürmek, sanıklar …`ın kasten insan öldürmek suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık F.`nın suçunun niteliği tayin, bozma nedenleri saklı kalmak kaydıyla takdir ve tahrike ilişkin cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde, bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan Yaşar vekilinin suçun canavarca hisle işlendiğine, takdiri indirim maddelerinin uygulanmasının yersizliğine vesaireye; sanıklar müdafiinin sanık Fatma yönünden bir nedene dayanmayan, diğer sanıklar yönünden sübuta vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının REDDİNE,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık F. ile eşi olan maktul arasındaki geçimsizlik nedeniyle sanığın maktul ile birlikte oturdukları evi terk ederek, babası ve kardeşleri olan diğer sanıklarla birlikte yaşamaya başladığı, suç tarihinden yaklaşık 15 gün önce maktulün, sanık F.`yı yanında sanık S.`ın da bulunduğu sırada tehdit ettiği, olay günü maktulle telefonda tartışan sanık F.`nın, diğer sanıklarla birlikte eşi maktulün kaldığı eve saat:23.00 sıralarında, kapısını sanık Fatma`da bulunan anahtarla açmak suretiyle girdikleri ve uyumakta olan maktulü çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdükleri olayda;

1) Olaydan önce sanıkların maktulü öldürme kararını ne zaman verdikleri ve bu kararlarında suç işleme tarihine kadar sebat edip etmedikleri konusunda delil bulunmadığından, eylemde tasarlamanın koşullarının oluşmadığı anlaşıldığı halde, yazılı şekilde tasarlayarak insan öldürmek suçundan hüküm kurulması,

2) Maktulün uyku halinde olması nedeniyle, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda” bulunduğu anlaşılmakla, sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı TCK.nun 82/1-e maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

3) Maktul ile sanıklar M., M. ve S. arasında TCK.nun 82/1-“d” maddesinde sayılan bir akrabalık ilişkisi bulunmadığı halde, sanıklar hakkında TCK.nun 82/1-d maddesinin uygulanması,

4) Sanık F.`nın, eşi maktul ile birlikte yaşadığı evi aksi sabit olmayan sanık savunmalarına göre, maktulün kendisini sürekli darp etmesi, kendisine ve ailesine hakaret etmesi nedeniyle terk ettiği, babası sanık M.`in yanında kalmaya başladığı, olaydan bir süre önce maktulün alkollü olarak sanıkların evi önüne gelerek sanıkları rahatsız ettiği, olaydan yaklaşık 15 gün önce de sanık Fatma ile kardeşi sanık S.`i “sizin hepinizi keseceğim” diye tehdit ettiği olayda; maktulden kaynaklanan sanıklara yönelik haksız fiil niteliğindeki bu söz ve davaranışlarından dolayı, haksız tahrik nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası öngören TCK.nun 29. maddesi ile uygulama yapıldığı sırada sanıklar hakkında alt ve üst sınırlar arasında olaya uygun makul bir ceza yerine 18 yıl hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini,

SONUÇ: Yasaya aykırı olup, katılan Y. vekili ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, re`sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 31.3.2011 E.2009/5311 – K.2011/1961

Önceki İçerikYHGK 6.4.2011 E.2010/9-629 – K.2011/70
Sonraki İçerikY1CD 4.3.2011 E.2008/9648 – K.2011/1245

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.