Ana Sayfa Yargı Kararları Y13HD 14.4.2010 E.2010/993 – K.2010/5138

Y13HD 14.4.2010 E.2010/993 – K.2010/5138

506
1

– Müflis Aleyhine Menfi Tesbit Davası Açılması (Görev)
– Görev (Müflis Aleyhine Menfi Tesbit Davası Açılması)
– Menfi Tesbit Davası (Müflis Aleyhine)
– İflas İdaresinin Müflisi Temsili (Müflis Aleyhine Menfi Tesbit Davası Açılması)
– Konut Satışı Sebebiyle Verilen Bono (Menfi Tesbit Davası – Görev) –

İİK.72,229,235

Davacının, davalı A… A.Ş.den konut satın alıp tapu kaydının davacı adına devredildiği ancak inşaatın yarım bırakıldığı, yargılama aşamasında davalı şirketin iflas edip ikinci alacaklılar toplantısının yapıldığı, davacının borçlu olduğu senedin iflas idaresi kayıtlarında bulunmadığı dosya içeriğinden anlaşılmıştır.

Somut olayda davacı, müflisin alacaklı olduğu bir senette müflise karşı borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasını açmıştır.

Müflise karşı açılan menfi tespit davasında müflisi İİK.`nın 229. maddesi gereğince iflas idaresi temsil eder.

Ancak bu nitelikteki dava, sıra cetveline kayıt kabul davası niteliğinde değildir. Bu nedenle temel ilişkideki uyuşmazlığın niteliğine göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir.
Davaya konu bononun konut satışı için verildiği gözetildiğinde, davaya bakmak Tüketici Mahkemesinin görevi içinde kalır.

Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı, davalı A… A.Ş.`den 25.5.2006 tarihli sözleşme ile konut satın alıp, tapusunun adına devredildiğini, satış bedelinin 120.000.- TL.`lik kısmını banka kredisi ile ödediğini, 10.000.- TL.`lik bakiye kısım için 26.1.2007 tanzim, 20.2.2007 vadeli 10.000.- TL.`lik teminat bonosu verdiğini, ancak davalı satıcının konutların inşaatını yarım bıraktığını, davalının teminat bonosunu icraya koymaya çalıştığını belirterek davalı şirkete 10.000.- YTL. borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı A… A.Ş. davaya cevap vermemiş, yargılama aşamasında iflasa karar verilmesi üzerine ikinci alacaklılar toplantısında iflas idaresince geçilen iflas idare memuru dava konusu senedin masaya intikal etmediğini açıklamıştır.

Mahkemece davalı A… A.Ş.`nin iflas edip ikinci alacaklılar toplantısının yapıldığı, davacı alacağının sıra cetveline nasıl kaydedileceği konusunda yasada açıklık bulunmadığı, ancak İİK.`nın 235. maddesi kapsamında kalan uyuşmazlık mutlak ticari dava niteliğinde olduğundan davaya bakmanın Asliye Ticaret Mahkemesinin görevi içinde kaldığı gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Davacının davalı A… A.Ş.den konut satın alıp tapu kaydının davacı adına devredildiği, yargılama aşamasında davalı şirketin iflas edip ikinci alacaklılar toplantısının yapıldığı, davacının borçlu olduğu senedin iflas idaresi kayıtlarında bulunmadığı dosya içeriğinden anlaşılmıştır.

Somut olayda davacı, müflisin alacaklı olduğu bir senette müflise karşı borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasını açmıştır. Müflise karşı açılan menfi tespit davasında müflisi İİK.`nın 229. maddesi gereğince iflas idaresi temsil eder. Ancak bu nitelikteki dava, sıra cetveline kayıt kabul davası niteliğinde değildir. Bu nedenle temel ilişkideki uyuşmazlığın niteliğine göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir. Davaya konu bononun konut satışı için verildiği gözetildiğinde, davaya bakmak Tüketici Mahkemesinin görevi içinde kalır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.13.H.D. 14.4.2010 E.2010/993 – K.2010/5138

Önceki İçerikY11HD 25.1.2010 E.2008/9631 – K.2010/660
Sonraki İçerikY17HD 26.4.2010 E.2010/3086 – K.2010/3835

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.