Y9HD 17.5.2010 E.2010/16041 – K.2010/13716

– İşe İade Davalarında Mahkemenin Çalışma Şekli – Sektörde Kriz (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmenin Kötü Yönetimi (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmesel Kararlar – İş Akdi Feshin Kaçınılmaz Olması – İşten Çıkartılacakları Belirleme İK.18, 19, 20/2, 21, 22 – TMK.2 1. İş ilişkisinde işletmesel kararla İş Sözleşmesini fesheden işveren, […]

Y9HD 2.3.2009 E.2009/1457 – K.2009/3956

– İşletmesel Karar (İş Sözleşmesinin Haksız Feshi) – İş Sözleşmesinin Haksız Feshi (İşletmesel Kararlar – İstihdam Fazlalığı – Emeklilik Hakkının Varlığı – Ekonomik Sebepler – Reel Gelirlerde Azalma) – Feshin Geçersizliği – Reel Gelirlerde Azalma Sebebiyle İş Akdinin Feshi (İşe İade) – İşe İade – Norm Kadro Uygulaması Sebebiyle İş Akdinin Feshi (İşe İade) – […]