YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367

YHGK. 7.7.2010 E.2010/12-383 – K.2010/367 –UYUŞTURUCU MADDE NAKLİNE İŞTİRAK (Zincirleme Suç) – UYUŞTURUCU MADDE NAKLİNE TEŞEBBÜS – ZİNCİRLEME SUÇ (Uyuşturucu Madde Nakline İştirak) TCK.35, 43 1. Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında 16.2.2007 ve 20.2.2007 tarihlerinde yakalanan uyuşturucu madde nakline iştirak suretiyle işlediği eylemlerinin TCK.`nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suçu oluşturduğu gözetilerek uygulama yapılması yerine iki […]

YHGK 4.5.2011 E.2011/19-132 – K.2011/266

– Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Sebebiyle Haksız İktisap (Zamanaşımı) – Haksız İktisap (Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Sebebiyle) – Zamanaşımı Hesabı (Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Sebebiyle Haksız İktisap) BK.66 – TMK.1 – TTK.600, 644, 708/1-son, 726/1, 730/14, 732/4, 814 Süresinde ibraz edilmeyen çeke dayalı olarak TTK. 644. maddesi uyarıca) yapılan ilamsız icra takibine karşı, davalının haksız […]