Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 4.6.2007 E.2007/9080 – K.2007/9395

Y2HD 4.6.2007 E.2007/9080 – K.2007/9395

445
0

– DERNEK GENEL KURULUNUN İPTALİ (Görev – Ön Ödeme)

– DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Görev – Ön Ödeme)

– ÖN ÖDEME (Kanuna ve Tüzüğe Aykırı Yapılan Dernek Genel Kurulunun İptali Davasını Engellemez)

– GÖREV (Kanuna ve Tüzüğe Aykırı Yapılan Dernek Genel Kurulu ve Alınan Kararların İptali)

5253 Sa.Ka.325271 Sa.Ka.172TCK.75
Dava, Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan dernek genel kurulunda alınan kararların ve genel kurul toplantısının iptali istemine ilişkindir.
Dernekler Yasası`nın 32/b bendindeki, kanuna ve tüzüğe aykırı yapılan genel kurul ile alınan kararların iptaline ilişkin davalara bakma görevi Ceza Mahkemesine aittir.
Ön ödeme sebebiyle kamu davasının açılmaması yahut ortadan kaldırılması; ceza mahkemesinin, delilleri toplamasına, şartların oluşması halinde genel kurulun ve alınan kararları iptal etmesine engel teşkil etmez.

DAVA ve KARAR:
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Dernek üyeleri tarafından Genel Kurul toplantısının iptali doğrultusunda açılmış bir dava yoktur.
Davada, Türk Medeni Kanunu`nun 83. maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır. Dava, Cumhuriyet Savcılığı tarafından dernek genel kurulunda alınan kararların ve genel kurul toplantısının iptali (Dernekler Kanunu m. 32/b) istemine ilişkindir.
Dernekler Yasası`nın 32/b maddesi, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzüklerine aykırı olarak yapan veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerinin beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacaklarını, son bendi ise; mahkemece kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebileceğini hükme bağlamıştır.
Türkiye Ulusal V… S… Dernekleri Federasyonu`nun 7.5.2005 tarihli genel kurul toplantısının yasa ve tüzük hükümlerine aykırı yapılması sebebiyle dernek yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmış, suçun niteliği dikkate alınarak  Türk Ceza Yasası`nın 75/1-c ve Ceza Muhakemeleri Yasası`nın 172. maddesi uyarınca ön ödeme yaptırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek evrak işlemden kaldırılmış, ancak kanun ve tüzüğe aykırı olarak yapılan genel kurul ile alınan kararların iptali için de Asliye Hukuk Mahkemesinde bu dava açılmıştır.
Türk Ceza Yasası`nın 75/1-c maddesindeki ön ödeme; bazı suçlarda sanığın mahkum olacağı para cezasını ödemek suretiyle, aleyhine kamu davasının açılmamasını, kamu davası açılmış ise ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.   Ön ödeme sebebiyle kamu davasının açılmaması yahut ortadan kaldırılması,  ceza mahkemesinin; delilleri toplamasına, şartların oluşması halinde genel kurulun ve alınan kararların iptal edilmesine engel teşkil etmez.
Mahkemenin görevi kanun düzeni ile ilgilidir. Yargılamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. Dernekler Yasası`nın 32/b bendindeki kanuna ve tüzüğe aykırı yapılan genel kurul ile alınan kararın iptali Ceza Mahkemesine aittir. Bu husus dikkate alınarak dilekçenin görev yönünden reddine karar vermek gerekirken, işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Y.2.H.D. 4.6.2007 E.2007/9080 – K.2007/9395

Önceki İçerikY2HD 22.12.2009 E.2008/18444 – K.2009/22256
Sonraki İçerikY1HD 4.3.2009 E.2009/1864 – K.2009/2711

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.