Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 1.4.2009 E.2008/3619 – K.2009/6144

Y2HD 1.4.2009 E.2008/3619 – K.2009/6144

327
0

– Velayet Hakkı

– Vesayet (Velayet Altında Bulunmayan Küçükler) –

TMK.335,404 HUMK.427

Velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı Nuran Ay vekili tarafından Ali Ay`a karşı açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, 16.4.1990 doğumlu Ufuk Ay`ın velayetinin davacıya verilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dosyadaki nüfus kayıt örneğinden; velayeti davacıya verilen küçüğün annesinin, davalının boşandığı eşi olan Şerife olduğu, tarafların müşterek çocuğu olmadığı anlaşılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 335`inci maddesinde “ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 404`üncü maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.

Sözü edilen yasal düzenlemelere göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamayacağından, mahkemece velayetin davacıya verilmesi şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Y.2.H.D. 1.4.2009 E.2008/3619 – K.2009/6144

Önceki İçerikY3HD 5.3.2009 E.2009/2761 K. 2009/3435
Sonraki İçerikY2HD 23.2.2009 E.2007/21189 – K.2009/3020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.