Ana Sayfa Yargı Kararları Y18HD 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

Y18HD 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

552
0

– Kat Mülkiyeti (Yönetim Planının İptali – Taraf Teşkili)
– Taraf Teşkili (Yönetim Planının İptali)
– Yönetim Planının İptali Ve Eski Hale İade Davası (Taraf Teşkili – Karar Düzeltme Talebi)
– Karar Düzeltme Talebi (Gerekçeli Kararın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi) –

634 Sa.Ka.12,19,28

1. Karar düzeltme isteminde bulunan davalıya mahkemenin gerekçeli kararının yöntemine uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin bu konuya ilişkin karar düzeltme isteği kabul edilerek dosya içindeki tüm kağıtların yeniden incelenmesi sonucu:

2. Dava, yönetim planının iptali ve eski hale iade talebine ilişkindir. Yönetim Planının değiştirilmesine ilişkin davada tüm kat maliklerinin davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmalıdır.

DAVA ve KARAR:

Davacı Celile vd. ile davalı Sinan vd. aralarındaki yönetim planının iptali ve eski hale iade davasına dair İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 12.12.2007 günlü ve 2007/514-1449 sayılı hükme yönelik temyiz isteminin reddi hakkında Dairece verilen 12.6.2008 günlü ve 2008/3069-7092 sayılı ilama karşı dahili davalı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Karar düzeltme isteminde bulunan davalı Vasil Mativdakis`e mahkemenin gerekçeli kararının yöntemine uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğu anlaşıldığından davalı vekilinin bu konuya ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulüne,

Dairemizin 12.6.2008 gün ve 2008/3069-7092 sayılı temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilip dosya içindeki tüm kağıtların yeniden incelenmesi sonucu;
Davada ana taşınmazın yönetim planının (1) no’lu bağımsız bölüm maliki lehine ortak yerlerde tesis ve değişiklikler yapılması konusunda muvafakat içeren 15. ve 16. maddelerinin iptali ile bu maddelere dayanarak projeye aykırı biçimde yapıldığı ileri sürülen tesis ve değişikliklerin eski hale getirilmesi istenilmiştir.

Dava salt (1) no’lu bağımsız bölüm maliki ile kiracısı aleyhine açılmış bulunmaktadır.
Yukarıda özetlenen davanın niteliği özellikle yönetim planının sözü edilen ve bir kat malikine ayni hak tanınmasına ilişkin olan maddelerinin iptali istenildiği gözönünde tutularak öncelikle ana taşınmazdaki tüm kat maliklerinin yöntemince davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

Önceki İçerikY21HD 10.2.2009 E.2008/17529 – K.2009/1695
Sonraki İçerikYHGK 15.7.2009 E.2009/14-353 – K.2009/397

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.