Y9HD 17.5.2010 E.2010/16041 – K.2010/13716

– İşe İade Davalarında Mahkemenin Çalışma Şekli – Sektörde Kriz (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmenin Kötü Yönetimi (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmesel Kararlar – İş Akdi Feshin Kaçınılmaz Olması – İşten Çıkartılacakları Belirleme İK.18, 19, 20/2, 21, 22 – TMK.2 1. İş ilişkisinde işletmesel kararla İş Sözleşmesini fesheden işveren, […]

Y9HD 2.3.2009 E.2007/38396 – K.2009/5510

– İş Akdinin Feshi (Devamsızlık) – Devamsızlığın Tesbitine İlişkin Temel İlkeler – Devamsızlık Tutanağı (İş Akdinin Feshinden Sonra) – Yıllık İznin Kullanılma Tarihinin Takdiri – Devamsızlığın Haklı Bir Nedene Dayanması – Devamsızlıkla İlgili Süreler – İşçinin Görevini Yapmaması (Devamsızlık Değildir) – Genel Tatil Günlerinde Çalışma (Devamsızlık)   İK.25 Somut olayda, davacı işçinin 24.5.2006 tarihinde P.T.T. […]