Y10CD 14.4.2008 E.2006/10025 – K.2008/6049

– Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurmak – Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu (Kullanmak İçin) – Denetimli Serbestlik – Lehe Yasa – TCK.191/2 1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış olan sanık hakkında, hapis cezasına hükmedilmeden, TCK. 191. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sadece denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. 2. Kabule göre; sanık hakkında, bir tür özel erteleme […]