Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 28.6.2010 E.2009/1506 – K.2010/7532

Y11HD 28.6.2010 E.2009/1506 – K.2010/7532

1282
0

– Bankanın Sorumluluğu (İnternet Bankacılığı – Bilgisayar Korsanlığı)

– İnternet Bankacılığı (Güvenlik Açığı – Bankanın Sorumluluğu – Sabit İp Gerekliliği)

– Bilgisayar Korsanlığından Bankanın Sorumluluğu

– Bankanın Hafif Kusuru (Bankanın Sorumluluğu) –

 

5411 Sa.Ka. – HUMK.436

İnternet bankacılığı uygulamasında doğan zararlar sebebiyle:

Davalı bankanın, internet bankacılık hizmetine yönelen tehditlere karşı güncel teknolojileri takip ederek yeni gelişmeleri bilgisayar sistemlerine entegre edip, müşterileri tarafından kullanılmasını sağlaması;

İnternet bankacılığı kullanan tüm müşterilerini bu uygulamaları kullanmaya mecbur tutması; gerekir.

Müşterinin haberi olmadan bilgisayar korsanlığı yoluyla başka bir hesaba aktarılmasının önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbirleri almayan banka, hafif kusurundan dahi sorumludur.

Bu sebeplerle, müşterinin hesabından (bilgisi dışında başka hesaba aktarılan) 4.700.- YTL. alacağın davalı bankadan tahsiline dair kararda usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Kadıköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 19.11.2008 tarih ve 2007/62 – 2008/1561 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Süzer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadaki hesabından 18.1.2006 tarihinde 1.500.- YTL.`nin, bir diğer hesabından da 3.200.- YTL.`nin bilgisi ve rızası dışında 3. şahısların hesabına internet bankacılığı yoluyla havale edildiğini, zararın internet bankacılığında güvenli ortamı sağlayamayan davalı bankadan birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı banka vekili, davacının ADSL. kullanıcısı olduğu ve sabit bir İP adresi kullanmadığını, müvekkili bankanın tüm güvenlik önlemlerini aldığını, davacının seçimlik güvenlik önlemlerinden yararlanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının bir kastının veya kusurunun olmadığı, davalı bankanın internet bankacılık hizmetine yönelen bu tip tehditlere karşı güncel teknolojileri takip ederek yeni gelişmeleri bilgisayar sistemlerine entegre edip, müşterileri tarafından kullanılmasını sağlaması, hatta internet bankacılığı kullanan tüm müşterilerini bu uygulamaları kullanmaya mecbur tutması gerektiği, müşterinin haberi olmadan bilgisayar korsanlığı yoluyla başka bir hesaba aktarılmasının önlenmesi konusunda ek güvenlik tedbirleri almayan bankanın, hafif kusurundan dahi sorumlu olduğu gerekçesiyle 4.700.- YTL. alacağın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi

Y.11.H.D. 28.6.2010 E.2009/1506 – K.2010/7532

Önceki İçerikYHGK 3.2.2010 E.2010/21-36 – K.2010/67
Sonraki İçerikYHGK 24.6.2009 E.2009/17-242 K.2009/290

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.