Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık ve bu kabulde dosya içeriği itibarıyla herhangi bir isabetsizlik bulunmayan somut olayda, Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; …

Y1CD 9.2.2010 E.2009/10077 – K.2010/707

– Suçun İcrasından Gönüllü Vazgeçme – Adam Öldürmeye Teşebbüs (Suçun İcrasından Gönüllü Vazgeçme) – Kasten Yaralama Suçu – Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Haller – Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi – TCK.29,36,62,86/1,87 – 1412 Sa.Ka.322 – CMK.303,308 Sanığın mağdurun hayati bölgesini hedef seçip, bıçakla karın bölgesine vurarak, sağ böbreğinin alınmasına ve hayati […]