Ana Sayfa Yargı Kararları Y2HD 31.3.2010 E.2009/16476 – K.2010/6149

Y2HD 31.3.2010 E.2009/16476 – K.2010/6149

391
0

– Velayet Hakkı (Anne Sağken Babaannenin Vasi Tayini)

– Vasi Tayini (Anneye Ait Velayet Hakkı Kaldırılmadan)

– Babaannenin Vasi Tayin Edilmesi (Annenin Velayet Hakkı Kaldırılmadan) –

 

TMK.336,349

Çocuğun kanunen annesinde olan velayet hakkının kaldırıldığına ilişkin herhangi bir karar bulunmaksızın babaannesinin vasi tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu hakkında.

DAVA ve KARAR:
Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı Yeter Işık tarafından verilen 6.5.2005 tarihli dilekçeyle, vefat eden oğlu Muharrem Işık`tan olma 2.3.2001 doğumlu torunu Hüseyin Işık`a kendisinin baktığını belirterek, torununa vasi olarak atanmasına karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.
Dosyada bulunan nüfus kayıt örneğinin incelenmesinden, küçük Hüseyin Işık`ın Muharrem ve Fatma Işık`ın resmi evliliklerinden dünyaya geldiği, babasının 8.2.2003 tarihinde vefat ettiği, annesinin sağ olduğu ve 1.8.2004 tarihinde yeniden evlendiği görülmüştür.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 336. maddesinde;
“Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.
Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.” hükmü mevcuttur.
İncelenen dosya içeriğine göre, küçük Hüseyin`in babasının ölümüyle sağ kalan annesine ait olan velayet hakkının kaldırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, Türk Medeni Kanununun 349. maddesine göre, velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velayetin kaldırılmasını gerektirmemektedir.
Mahkemece, küçük Hüseyin`in kanunen annesinde olan velayet hakkının kaldırıldığına ilişkin herhangi bir karar bulunmaksızın babaannesinin vasi tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 31.3.2010 E.2009/16476 – K.2010/6149

Önceki İçerikY3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540
Sonraki İçerikYHGK 21.10.2009 E.2009/2-410 – K.2009/447

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.