Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 8.4.2009 E.2009/2339 – K.2009/1937

Y1CD 8.4.2009 E.2009/2339 – K.2009/1937

676
0

– Kasten Adam Öldürme (Töre Saikiyle)

– Töre Saiki İle Adam Öldürme

– Aile Namusunu Temizleme Amacı (Töre Saiki)

– Haksız Tahrik (Töre Saiki – Aile Namusunu Kurtarmak) –

 

6136 Sa.Ka. – CMK.231TCK.51,81,825728 Sa.Ka.562

Yengelerinin maktul ile kaçarak 2-3 ay birlikte yaşamasını, ailenin namus ve şerefini eksilten bir davranış olarak nitelendiren sanıkların, eylemlerini ailenin namusunu kurtarma, töre saiki ile gerçekleştirdikleri anlaşıldığı halde, 5237 sayılı TCK.`nın 82/1-k maddesi gereğince cezalandırılmaları gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek kasten adam öldürme suçundan aynı Yasa`nın 51. maddesi ile hüküm kurulması, isabetsiz olduğu gibi;

Olay tarihinde evli ve reşit olan kadın ile maktul Murat`ın yaşam tarzlarının sanıklara yönelik haksız tahrik oluşturmayacağından ve maktulden gelen haksız tahrik oluşturacak herhangi bir söz ve davranış bulunmadığından, tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini de usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Murat`ı taammüden öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Ercan, işbu suça yardımdan sanıklar Burhan ile Haki`nin yapılan yargılanmaları sonunda; sanıklar Burhan ile Ercan`ın hükümlülüklerine, Haki`nin beraatine ilişkin (Kayseri İkinci Ağır Ceza Mahkemesi)`nden verilen 29.5.2007 gün ve 32/181 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık Ercan müdafii duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen re`sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan, dava dosyası C. Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, sanık Ercan hakkında duruşmalı, diğer sanıkların temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1- Sanık Haki hakkındaki beraat kararının gerekçesine yönelik bulunmadığından, müdafiinin temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ercan`ın adam öldürme ve sanık Burhan`ın adam öldürmeye yardım suçlarının sübutu kabul, takdiri cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, duruşmalı incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Ercan ve Burhan müdafiinin, sanık Ercan yönünden, meşru müdafaa şartlarının varlığına, suç vasfının taksirli adam öldürme olduğuna, sanık Burhan için sübuta ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;

Sanıklar Ercan ve Burhan`ın kardeşleri olan tanık Erdal ile evli olan Gülbahar`ın olay tarihinden 6-7 ay önce maktul Murat ile kaçtığı, 2-3 ay birlikte yaşadıkları, daha sonra kocası Erdal`ın affetmesi üzerine evine döndüğü, ancak sanıkların, kardeşleri Erdal ile eşiyle affetme nedeniyle konuşmadıkları ve onları oturdukları semtten uzaklaştırdıkları, sanık Ercan`ın, maktul Murat`ın babasına semti veya şehri terk etmesini söylediği, bu talebin kabul edilmemesi üzerine, töre gereği kız verilmesini istediği, tekrar red edilmesi üzerine, sanıklar Ercan ve Burhan`ın, yengeleri Gülbahar`ın kaçmasını namus meselesi kabul ettikleri ve aralarında maktul Murat`ı gördükleri yerde vurma konusunda anlaştıkları, maktul Murat`ı aramaya başladıkları ve bu amaçla sanık Burhan üzerinde maktulün vesikalık fotoğrafını taşıdığı; olay günü sanıklar Ercan ve Burhan kendi işlettikleri çay ocağında oldukları sırada, maktulün bulundukları sokağa geldiğini öğrenen sanık Ercan`ın, maktulün yanına gittiği, sanık Ercan`ı gören maktul Murat`ın üst kata çıkmaya çalıştığı, arkasından giden sanık Ercan`ın, maktulü göğsünden vurmak suretiyle öldürdüğü olayda;

A- Öldürme suçları yönünden;

a) Yengeleri Gülbahar`ın maktul Murat ile kaçarak 2-3 ay birlikte yaşamasını ailenin namus ve şerefini eksilten bir davranış olarak nitelendiren sanıkların, eylemlerini ailenin namusunu kurtarma, töre saiki ile gerçekleştirdikleri anlaşıldığı halde, 5237 sayılı TCK.`nın 82/1-k maddesi gereğince cezalandırılmaları gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek kasten adam öldürme suçundan aynı Yasa`nın 51. maddesi ile hüküm kurulması,

b) Olay tarihinde evli ve reşit olan Gülbahar ile maktul Murat`ın yaşam tarzlarının sanıklara yönelik haksız tahrik oluşturmayacağı gibi, maktulden gelen ve haksız tahrik oluşturan herhangi bir söz ve davranış bulunmadığı, töre saikiyle öldürme olayında haksız tahrik hükümlerinin sanıklar hakkında uygulanamayacağı düşünülmeden, tahrik hükümleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini,

B- Sanık Ercan`ın 6136 sayılı Yasa`ya aykırılık suçundan kurulan hüküm yönünden;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa`nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.`nın 231. maddesi uyarınca, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görülmekle, kısmen re`sen de incelemeye tabi hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 8.4.2009 E.2009/2339 – K.2009/1937

Önceki İçerikY4HD 16.12.2009 E.2009/13216 – K.2009/14278
Sonraki İçerikY1CD 8.4.2009 E.2008/5347 – K.2009/1938

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.