Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 2.3.2010 E.2008/9961 – K.2010/1250

Y1CD 2.3.2010 E.2008/9961 – K.2010/1250

427
1

– Sanıklar Arasında Menfaat Çatışması Bulunması (Aynı Vekille Temsil)
– İddianamenin Tebliği Tarihi (Savunma Hakkının Kısıtlanması)
– İddianamede Suç Ve Sevk Maddelerinin Açıkca Belirtilmemesi –

1136 Sa.Ka.38/b 1412 Sa.Ka.321 CMK.152,170/3, 176,190/2,302

1. Sanıkların aralarında menfaat çatışması olduğu anlaşıldığı halde, her iki sanığın da aynı müdafii ile temsil ettirilerek kamu davasının yürütülüp sonuçlandırılması suretiyle, CMK.`nun 152 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu`nun 38/b maddelerine muhalefet edilmesi;

2. Sanığa iddianame tebliğinden itibaren bir hafta süre geçmeden ve duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı bulunduğu hatırlatılmadan savunma hakkının kısıtlanması;

3. İddianamede, sanıklara atfedilen eylem ve suçların açıkça belirlenip, sevk maddelerinin ayrı ayrı gösterilmesi sağlandıktan sonra hüküm kurulması; usule aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Fatma`yı taammüden öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Zeki ile İdris`in yapılan yargılanmaları sonunda;

Hükümlülüklerine ilişkin (DİYARBAKIR) İkinci Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 7.4.2008 gün ve 469/165 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık Zeki müdafii duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile dairemize gönderilmekle; sanık Zeki hakkında duruşmalı, sanık İdris`in temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1- Kardeş olan sanıklardan İdris`in, soruşturma aşamasında maktuleyi abisi sanık Zeki`nin azmettirmesi sonucu öldürdüğünü, sanık Zeki ise kardeşini azmettirmediği yönündeki savunmalarına karşın, kovuşturma aşamasında, sanık İdris müsnet suçu tek başına işlediğini, sanık Zeki de müsnet suçu işlemediğini, kardeşinin maktuleyi öldürdüğünü beyan etmesi karşısında, sanıkların aralarında menfaat çatışması olduğu anlaşıldığı halde, her iki sanığın da aynı müdafii ile temsil ettirilerek kamu davasının yürütülüp sonuçlandırılması suretiyle,
CMK.`nun 152 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu`nun 38/b maddelerine muhalefet edilmesi,

2- Tutuklu sanık Zeki`ye iddianamenin 16.1.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve bir haftalık süre geçmeden 19.1.2007 tarihli duruşmada, huzurda iddianamenin okunmasından sonra duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı bulunduğu hatırlatılmadan savunma hakkının kısıtlanması suretiyle, CMK.`nun 176, 190/2. maddelerine aykırı davranılması,

3- Sanıklar hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açıldıktan sonra mağdurenin 31.12.2006 tarihinde öldüğü, iddianamede öldürme suçuna ilişkin unsurlardan bahsedilmediği anlaşılmakla, mahkemece usulünce ek iddianame düzenlettirilerek, sanıklara atfedilen eylem ve suçların açıkça belirlenip, sevk maddelerinin ayrı ayrı gösterilmesi sağlandıktan sonra hüküm kurulması gerekirken, 5271 sayılı CMK.`nun 170/3. ve diğer maddelerinde belirtilen yasal unsurları içermeyen iddianameye dayanılarak hüküm kurulması;

SONUÇ: Usule aykırı olup, sanık İdris ve Zeki müdafiinin sanık Zeki yönünden duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesindeki temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re`sen de incelemeye tabi hükümlerin sair cihetleri incelenmeksizin, öncelikle bu nedenle, tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 2.3.2010 E.2008/9961 – K.2010/1250

Önceki İçerikY1CD 3.3.2010 E.2009/4015 – K.2010/1277
Sonraki İçerikYCGK 8.12.2009 E.2009/16-154 – K.2009/282

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.