Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 2.2.2009 E.2008/5389 – K.2009/346

Y1CD 2.2.2009 E.2008/5389 – K.2009/346

1426
0

– Haksız Tahrik (Karşılıklı Ateş Edilmesi)

– Meşru Müdafaa (Karşılıklı Ateş Edilmesi)

– Kasten Öldürme (Karşılıklı Ateş Edilmesi)

– Medeni Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (Şartla Tahliye Tarihine Kadar Geçerli Olması)

– Velayet Vesayet Ve Kayyımlık Yetkileri (Medeni Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma)

– Şartlı Tahliye Tarihi (Medeni Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında)

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Sabıka Kaydında Kasıtlı Suçtan Mahkumiyet)

– Sabıka Kaydında Kasıtlı Suçtan Mahkumiyet (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)

– Tekerrür (Haksız Tahrik) –

 

CMK.231765 Sa.Ka.52,53,59,4481412 Sa.Ka.3225237 Sa.Ka.53/3,58,62

1. Sanık İzzet’in sabıka kayıtlarında yer alan, kasıtlı suçlara dair mahkumiyetleri nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanması mümkün değildir.
2. 5237 sayılı TCK. nun 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanık İzzet hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın, 53/3. fıkrası uyarınca şartla tahliye tarihine kadar geçerli olduğunun hüküm fıkrasının mahsus bölümünde yer alması gerekir.
3. Sanıkların savunmaları ve tanık Orhan’ın beyanına göre, ilk olarak hangi sanığın diğerine ateş ettiğinin kesin olarak saptanamadığı, bu nedenle sanık Tarık lehine de haksız tahrik indirimi uygulanması gerekeceğinin düşünülmemesi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yılmaz Yaşar`ı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanıklar Tarık Kavraz, İzzet Kelleci`nin bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (İSTANBUL) Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 2.10.2007 gün ve 200/279 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık Tarık duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık Tarık hakkında duruşmalı, sanık İzzettin`in temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1- Sanık Tarık hakkında mahkemesince kurulan 20.12.2005 tarih ve 371/101 sayılı ek kararın temyizi üzerine dairemizce verilen 18.4.2007 tarih ve 3487/2963 sayılı ilamda, Tarık müdafiinin yasal süresi içinde gerçekleşmeyen temyiz isteminin reddi ile resen inceleme yapıldığının bildirildiği, buna göre 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçundan kurulan hükmün kesinleştiği gözetilmeden, yeniden aynı suç hakkında kurulan hüküm, hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde kabul edilmiştir.
2- a. Sanık İzzet yönünden Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu’nun 2006/5-147-149 sayılı ve 30.5.2006 tarihli kararı uyarınca, 765 sayılı TCK. döneminde işlenen suçlarda lehe olduğu için 5237 sayılı TCK.’nun uygulanması durumunda aynı yasanın 58. maddesinin, kasten öldürme suçunda tatbiki mümkün olmasa da, kabul ve uygulamaya göre 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçunda, sabıka kaydında yer alan ve tekerrüre esas teşkil eden suçları nedeniyle takdiri indirim uygulamasında 5237 sayılı TCK. nun 62. maddesi yerine 765 sayılı TCK. nun 59. maddesinin tatbiki,
Aleyhe temyiz olmadığından,
b. Sanık İzzet’in sabıka kayıtlarında yer alan kasıtlı suçlara dair mahkumiyetleri nedeniyle, CMK 231. maddenin 6. fıkrasının (a) bendi gereğince, aynı yasanın 5728 sayılı Yasa ile değişik 5. fıkrasında düzenlenen, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanması mümkün görülmediğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
3- Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanıkların kasten insan öldürme ve sanık İzzet’in 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim ve sanık İzzet yönünden haksız tahrik sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri, sanık İzzet yönünden düzeltme ve sanık Tarık yönünden bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık İzzet müdafiinin haksız tahrik indirimin yeterli olmadığına, temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede sanık Tarık müdafiinin yasal savunmaya, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;

A) 5237 sayılı TCK. nun 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanık İzzet hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın 53/3. fıkrası uyarınca şartla tahliye tarihine kadar geçerli olduğunun hüküm fıkrasının mahsus bölümüne eklenmesine karar vermek suretiyle CMUK. 322. maddesindeki yetkiye istinaden DÜZELTİLEN, Sanık İzzet’in kasten insan öldürme ve 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

B) Sanık Tarık’ın kasten öldürme suçundan mahkumiyetine dair hükmün incelenmesinde;
Sanık İzzet’in taşınmazı üzerindeki gecekonduda, maktulün işçisinin haksız şekilde oturduğu, işçisinin buradan çıkması için maktülün, sanık İzzet’ten bir miktar para istediği, olay gecesi maktulün, yanındaki 9 mm çapındaki tabancasını verdiği diğer çalışanı Tarık’la birlikte sanık İzzet’in evinin önüne geldikleri, İzzet’i çağırdıkları, maktulün tekrar İzzet’ten, gecekonduyu boşaltmak için para istediği, çıkan tartışma sonrasında sanık İzzet’in maktulü ateş ederek vurduktan sonra, sanıklar Tarık ve İzzet arasında silahlarla karşılıklı atışlar olduğu, maktulün, hem İzzet’in hem de Tarık’ın tabancasından çıkan mermilerle dört tanesi kafasından, bir tanesi batından olmak üzere 5 isabetle vurularak olay yerinde öldüğü, sanık İzzet’in ise Tarık’ın atışları ile altıncı ve yedinci Kosta aralığından giren mermilerle yaralandığı, hayati tehlike geçirip 45 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaralandığı olayda;

Sanıkların savunmaları ve tanık Orhan’ın beyanına göre, ilk olarak hangi sanığın diğerine ateş ettiğinin kesin olarak saptanamadığı, bu nedenle sanık Tarık lehine de haksız tahrik indirimi uygulanması gerekeceğinin düşünülmemesi sonucu 765 sayılı TCK.nun 52, 448, 59. maddeleri uyarınca kurulan hükümde tahrik nedeniyle indirim yapılmaması suretiyle fazla ceza tayini,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık Tarık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, oyçokluğu ile karar verildi.
Y.1.C.D. 2.2.2009 E.2008/5389 – K.2009/346

KARŞI OY YAZISI

Sanık İzzet’in babası olan tanık Orhan’ın beyanına göre, kendisinin sanık Tarık’la, maktul ve İzzet’ten biraz ilerde konuşurlarken silah sesinin geldiğini beyan etmesi, olay yerinde bulunan kovanlar ve sanık savunmalarına göre sadece sanıklar İzzet ve Tarık’ın silah kullanmış olması da dikkate alındığında, ilk önce sanık İzzet’in maktule ateş ettiği, atışların devamı nedeniyle sanık Tarık’ın, üçüncü kişi lehine meşru savunmada bulunarak sanık İzzet’e ateş ettiği, hem İzzet’i hem de hata ile maktulü vurduğu, eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığı, sanığa bu nedenle ceza verilemeyeceği, beraatine hükmolunması gerektiği düşüncesinde olduğumdan sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

 

Önceki İçerikTURKCELL AVUKATLAR KULÜBÜ İNDİRİMİ
Sonraki İçerikY3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.