Ana Sayfa Yargı Kararları Y1CD 1.2.2011 E.2009/8618 – K.2011/339

Y1CD 1.2.2011 E.2009/8618 – K.2011/339

423
0

– Ceza Miktarının Takdiri (Adam Öldürmeğe Teşebbüs)
– Adam Öldürmeğe Teşebbüs (Ceza Miktarının Takdiri – Tabanca İle)
– Suçta Tekerrür
– Mükerrerliğe Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması
– Tabanca İle Yaralama (Adam Öldürmeğe Teşebbüs)

– Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet –

TCK.35,58/1,2-b6136 Sa.Ka.131412 Sa.Ka.322

Sanığın tabanca ile ateş ederek, mağduru sol üst kadran bölgesinden isabetle, ince bağırsakta ve inen kolon mezo damarlarında yaralanmaya, yaşamsal tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanırken, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza yerine 10 yıl hapis cezasına hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Sanık hakkında 7.2.2009 tarihinde işlediği 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, hapis cezası yanında, temel ceza olarak 30 gün adli para cezasına hükmedilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.
Mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulandığı sırada, tekerrüre esas alınan mahkumiyet ilamının hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

E… A…`ı kasten öldürmeye teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanık S… D…`ın yapılan yargılanması sonunda, hükümlülüğüne ilişkin

(…) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.4.2009 gün ve 121/117 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle gereği düşünüldü:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1- Sanığın tabanca ile ateş ederek, mağduru sol üst kadran bölgesinden isabetle, ince bağırsakta ve inen kolon mezo damarlarında yaralanmaya, yaşamsal tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı olayda, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK. nun 35. maddesi ile uygulama yapıldığı burada meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak makul bir ceza yerine 10 yıl hapis cezasına hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

2- Sanık hakkında 7.2.2009 tarihinde işlediği 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, hapis cezası yanında 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 13. maddesinde yapılan değişiklik dikkate alınarak temel ceza olarak 30 gün adli para cezasına hükmedilmesinde isabetsizlik görülmediğinden, sanığa 450.- TL. adli para cezası verilmesi gerektiğine ilişen tebliğnamedeki düşünce benimsenmemiştir.

3- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık S… D…`ın kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, cezayı azaltıcı tahrik ve takdiri indirim sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin eksik incelemeye, meşru müdafaa şartlarının varlığına, suç vasfına vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesi uyarınca mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulandığı sırada tekerrüre esas alınan mahkumiyet ilamının hüküm fıkrasında açıkça gösterilmemesi yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasında tekerrür ile ilgili uygulamanın yapıldığı bölümdeki “5237 sayılı TCK.nun 58/1,2-b” ibaresinden önce gelmek üzere “sanığın Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.3.2005 tarihli, 244-184 sayılı kararı ile hapis cezasına mahkum olduğu, cezanın 1.2.2007 tarihinde infaz edildiği anlaşılmakla” ibaresinin eklenmesine karar verilmek suretiyle düzeltilen,

SONUÇ: Hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, ceza miktarına ve tutukluluk süresine göre sanığın tahliye isteminin REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 1.2.2011 E.2009/8618 – K.2011/339

Önceki İçerikY2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174
Sonraki İçerikYHGK 22.12.2010 E.2010/3-654 – K.2010/692

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.