Ana Sayfa Yargı Kararları Y19HD 10.12.2009 E.2009/9788 – K.2009/11567

Y19HD 10.12.2009 E.2009/9788 – K.2009/11567

395
0

– Bankanın Karşılıksız Çekte Kısmi Ödeme Sorumluluğu (Zamanaşımı)

– Karşılıksız Çek (Bankanın Karşılıksız Çekte Kısmi Ödeme Sorumluluğu)

– Zamanaşımı (Bankanın Karşılıksız Çekte Kısmi Ödeme Sorumluluğu)

– İtirazın İptali (Bankanın Karşılıksız Çekte Kısmi Ödeme Sorumluluğu)

– Hamilin Hakları (Bankanın Karşılıksız Çekte Kısmi Ödeme Sorumluluğu) –

 

4814 Sa.Ka. – HUMK.4273167 Sa.Ka.10TTK.662,663,726,730

Karşılıksız çek; zamanaşımı def’inde bulunulmasına rağmen bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı banka vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, karşılıksız çıkan çekler nedeni ile 3167 sayılı Kanun`un 4814 sayılı Kanun ile değişik 10. maddesi uyarınca muhatap bankanın sorumlu olduğu meblağın tahsili için yapılan icra takibine yönelik itirazın iptali ve tazminat istemine ilişkindir.
Davalı banka vekili davacının talebinin zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, karşılıksız çıkan çeklerde çeki elinde bulunduran kimsenin hamil konumunda olup bankanın sorumlu olduğu bedeli ödemesi gerektiğinden itirazın iptaline, takibin devamına, %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, kesin olarak verilen hüküm davalı banka vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Davalı tarafından zamanaşımı def’inde bulunulmasına rağmen bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile BOZULMASINA, aynı yasanın 427/son maddesi uyarınca kararın bir örneğinin Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.19.H.D. 10.12.2009 E.2009/9788 – K.2009/11567

Önceki İçerikY11HD 14.12.2009 E.2008/8165 – K.2009/12904
Sonraki İçerikY12HD 15.1.2009 E.2008/19505 – K.2009/561

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.