Ana Sayfa Yargı Kararları Y15HD 22.1.2010 E.2008/7941 – K.2010/157

Y15HD 22.1.2010 E.2008/7941 – K.2010/157

693
1

– Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinden Sonra Müdahalenin Önlenmesi
– Müdahalenin Önlenmesi (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinden Sonra)
– Kâl (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinden Sonra – Taraf Teşkili)
– İnşaatın Yıkılması (Davaya Arsanın Tüm Paydaşlarının Katılması Zorunluluğu) –

HUMK.73 BK.355

Dava, feshedilen arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine istinaden davacıların da paydaş olduğu arsada yapılan inşaat ile ilgili olarak davalıların söz konusu inşaata müdahalesinin men-i ve imara aykırı kaçak yapılan inşaatın kal`i istemine ilişkindir.

Taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın yıkılması tüm arsa sahiplerinin hukuki haklarını etkileyeceğinden sözleşmenin tarafı olan arsa sahiplerinin tamamının davada davacı ya da davalı olarak yer almaları zorunludur.

Taraf teşkili tamamlandıktan sonra; 4 blok halinde yapılan inşaatlardan proje ve ekleri ile ruhsat ve imara aykırı, yasal hale getirilmesi mümkün olmayan ve aradan geçen zaman nedeniyle erozyona uğramış olup muhafazası mümkün bulunmayan ekonomik değeri kalmayan ve kal`i gereken blok, kat ve varsa bağımsız bölümlerin alınacak ek raporla saptanıp, kal konusunda sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu eksik incelemeyle yıkım isteminin reddi doğru olmamıştır.

DAVA ve KARAR:

Hüküm davacılar, müdahil davacı Aziz ile davalılar SS … Konut Yapı Koop. Hasan ve Narin vekillerince temyiz edilmiş, olmakla, temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, feshedilen arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine istinaden davacıların da paydaş olduğu arsada yapılan inşaat ile ilgili olarak davalıların söz konusu inşaata müdahalesinin men-i ve imara aykırı kaçak yapılan inşaatın kal`i istemine ilişkindir.

Mahkemece men-i müdahale talebinin kabulüne, kal isteminin reddine dair verilen karar davacılar, müdahil davacı Aziz ile davalı kooperatif, Hasan ve Narin vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar kooperatif, Hasan ve Narin vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Davacılar ile müdahil davacı Aziz`in temyiz itirazlarına gelince;

Dosya kapsamındaki tapu kayıtları ve sözleşmelere göre davalı yükleniciler Hasan ve Süleyman ile kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayan arsa sahiplerinin bir kısmı davacı, müdahil davacı, davalı ve müdahil davalı olarak davada yer almış ise de; Hürriyet, Keziban, Rahmi, İbrahim ve Nuran`ın davada taraf olarak yer almadıkları anlaşılmaktadır.

Taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın yıkılması tüm arsa sahiplerinin hukuki haklarını etkileyeceğinden sözleşmenin tarafı olan arsa sahiplerinin tamamının davada davacı ya da davalı olarak yer almaları zorunludur.

Bu durumda mahkemece davacılara yukarıda adı geçen dava dışı arsa sahiplerinin davaya muvafakatlerini veya katılmalarını sağlamak bunun mümkün olmaması halinde eldeki davayla birleştirilmek üzere haklarında dava açmak için süre verilip taraf teşkili bu suretle gerçekleştirdikten sonra 4 blok halinde yapılan inşaatlardan proje ve ekleri ile ruhsat ve imara aykırı, yasal hale getirilmesi mümkün olmayan ve aradan geçen zaman nedeniyle erozyona uğramış olup muhafazası mümkün bulunmayan ekonomik değeri kalmayan ve kal`i gereken blok, kat ve varsa bağımsız bölümlerin alınacak ek raporla saptanıp, kal konusunda sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu eksik incelemeyle yıkım isteminin reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1.) bendde açıklanan nedenlerle davalı kooperatif ile Hasan ve Narin`in temyiz itirazlarının reddine, (2.) bent gereğince temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar ve müdahil davacı Aziz yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.15.H.D. 22.1.2010 E.2008/7941 – K.2010/157

Önceki İçerikY8HD 25.1.2010 E.2009/3513 – K.2010/238
Sonraki İçerikY15HD 18.1.2010 E.2009/203 – K.2010/94

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.