Ana Sayfa Yargı Kararları Y12HD 15.1.2009 E.2008/19505 – K.2009/561

Y12HD 15.1.2009 E.2008/19505 – K.2009/561

1388
0

– Takibin İptali (Alacaklı Sıfatının Eksik Veya Yanlış Yazılması)

– Alacaklı Sıfatının Takip Sırasında Eksik Veya Yanlış Yazılması

– Borca İtiraz (Alacaklı Sıfatının Eksik Veya Yanlış Yazılması) –

 

İİK.169

Takip sırasında alacaklı sıfatının eksik veya yanlış yazılmasının her zaman düzeltilmesi mümkün olup bu husus takibin iptalini gerektirmez.
Alacaklı şirketin unvanının değiştiği sabit olursa, çekin hamili aynı şirket olacağından yeni unvan yerine eski unvan yazılmasında yasaya aykırılık yoktur.

DAVA ve KARAR:

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte borçlu, alacaklı olarak takip yapan K. …San. Tic. Ltd. Şti.`nin çek arkasında cirosunun bulunmadığını, bu sebeple takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Takibin, 20.7.2007 keşide tarihli 16.000.- YTL. bedelli çeke dayalı olarak alacaklı K. … San. Tic. Ltd. Şti. tarafından başlatıldığı görülmüştür. Mahkemece bu alacaklının ciro silsilesi içerisinde yer almadığından bahisle dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda takibin iptaline karar verilmiştir. Alacaklı şirket temyiz dilekçesi ekinde ibraz ettiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nin 23.3.2006 tarih ve 6519 sayılı nüshasının 490. sayfasında şirket unvanının K. Demir Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti. iken yeni ticaret unvanının K. Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak düzeltildiğini ve bu hususunda anılan gazetede yayınlandığını ileri sürmüştür. Takip sırasında alacaklı sıfatının eksik veya yanlış yazılmasının her zaman düzeltilmesi mümkün olup bu husus takibin iptalini gerektirmez. Takip konusu çekin hamili olan K. … San. Tic. Ltd. Şti.`nin ünvan değişikliği yaptığı hususu mahkemece araştırılarak söz konusu ünvan değişikliğinin takip tarihi itibariyle yapıldığı sabit olur ise bu ünvan değişikliğine göre söz konusu çekin hamili aynı şirket olacağından değişen bu yeni ünvanı yerine eski ünvanına göre takip yapmasında yasaya uymayan bir yön yoktur.
Mahkemece eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.12.H.D. 15.1.2009 E.2008/19505 – K.2009/561

Önceki İçerikY19HD 10.12.2009 E.2009/9788 – K.2009/11567
Sonraki İçerikY12HD 15.1.2009 E.2008/19508 – K.2009/574

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.