Ana Sayfa Yargı Kararları Y11HD 15.7.2008 E.2007/2596 – K.2008/9393

Y11HD 15.7.2008 E.2007/2596 – K.2008/9393

418
0

– Zorunlu (Trafik) Mali Sorumluluk Sigortası (Araç İşletenin Sürücüye Ve 3. Kişilere Karşı Sorumluluğu)

– İşletenin Sürücüye Karşı Sorumluluğu (Sürücünün Tam Kusuru)

– Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (İşletenin Sürücüye Karşı Def`İ Ve Sorumluluğu – Kazada Desteğin Kusuru)

– Destek Zararı Müterafik Kusur (Desteğin – Sürücünün)

– Desteğin Müterafik Kusuru –

 

2918 Sa.Ka.85,91,92BK.44/1

1. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası KTK`nun 91/1 nci maddesi uyarınca işletenlerin aynı Kanun`un 85/1 nci maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanması için yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür.
Sürücünün ölümü nedeniyle işletenin ve onun sigortacısının sorumluluğu ilke olarak benimsenmelidir.

Ancak, yansıma yolu ile zarar görmüş olan destek tazminatı isteyenlerin, kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olabilmeleri hukuken mümkün değildir.

Sürücünün ve dolayısıyla destek tazminatında bulunanların kendi kusurlarından yararlanamayacak olmalarına, bu itibarla işletenin destek sağlayan kişiye karşı öne sürebileceği defileri destekten yoksun kalanlara karşı da ileri sürebilecek olmasına göre:

İşleten zararın oluşumunda sürücünün de birlikte kusurlu olduğunu ileri sürerek, Borçlar Kanunu`nun 44/1 nci maddesi gereğince tazminatın, sürücünün kusuru oranında indirilmesini isteyebilir.

Açıklanan bu ilkeler karşısında: trafik kazası sonucu ölen sürücünün desteğinden yoksun kalanların sorumluluk sigortacısına yöneltebilecekleri yansıma yoluyla oluşan zararla ilgili tazminat istemlerinin tutarı, işletene karşı ileri sürebilecekleri tutar kadardır. Özel Dairenin son uygulaması bu yöndedir.

2. Somut olayda, davacıların murisi Murat`ın, kullandığı araçla tam kusurlu olarak tek taraflı kaza sonucu ölümü nedeniyle davacıların talep ettikleri destekten yoksunluk tazminatından: dava dışı işletenin, dolayısı ile onun sorumluluğunu üstlenmiş zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumlu tutulması mümkün değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen davada Şişli Asliye 1.Hukuk Mahkemesi`nce, verilen 3.10.2006 tarih ve 2006/85-2006/420 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacılar vekili, davacılardan Canan`ın eşi ve diğer davacının babası olan Murat Oral`ın sürücüsü bulunduğu aracın tek taraflı, olarak meydana gelen kazada yoldan çıkması ve takla atması sonucu öldüğünü, aracın dava dışı Tuba Oral tarafından davalıya trafik sigorta poliçesi ile sigorta ettirildiğini, araç sürücüsünün işleten karşısında 3 ncü kişi olduğunu, davacıların murisin desteğinden yoksun kaldıklarını ileri sürerek, şimdilik 10.000.-YTL maddi tazminatın faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, sürücünün tam kusurlu olmasının işletenin, dolayısıyla onun trafik sigortacısının sorumluluğunu ortadan kaldırdığını, bu durumda davacıların, destek tazminatı talep haklarının bulunmadığını, talebin teminat dışı kaldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına, toplanan kanıtlara göre, araç sürücüsünün taleplerinin trafik sigortacısının sorumluluğu dışında kaldığına yönelik bir sınırlamanın KTK.`nda getirilmediği, bu durumda sürücünün ölümü nedeniyle bu sigortacının sorumluluğunun ilke olarak benimsenmesi gerekir ise de, sürücünün tam kusurlu olması halinde, işletenin ve dolayısıyla onun sigortacısının da sorumluluklarının ortadan kalkacağı, buna göre, muris sürücünün tam kusuru nedeniyle, davacıların destek tazminat talep haklarının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Karan, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava, zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Bilindiği gibi Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası KTK`nun 91/1 nci maddesi uyarınca işletenlerin aynı Kanun`un 85/1 nci maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanması için yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür. KTK`nun 85/1 nci maddesinde ise bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde araç işleteninin bu zarardan sorumlu olacağını öngörmüştür. Yani KTK.`nun 91 nci maddesine göre zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortacı, işletenin yasadan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu belirli limitler içinde üzerine almış bulunmaktadır. Sigortacının bu kapsamdaki sorumluluğunu sınırlayan aynı Yasa`nın 92 nci maddesinde araç sürücüsünün bu kapsam dışında kaldığına ilişkin hüküm bulunmadığı gibi, genel şartlarda da bu yolda bir sınırlama getirilmemiştir.

O halde sürücünün ölümü nedeniyle işletenin ve onun sigortacısının sorumluluğu ilke olarak benimsenmelidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus zarar verici bir olay sonucu ölen sürücünün ekonomik desteğinden yoksun kalanların uğradıkları zarar ölen sürücünün değil destekten yoksun kalanların bir başka ifadeyle işletene göre üçüncü kişi konumunda olanların üzerinde doğan dolaylı ve yansıma yoluyla meydana gelen zarardır ve destekten yoksun kalanlar bu zararlarının tazmini için zarar sorumlusundan istemde bulunabilirler. Ancak, yansıma yolu ile zarar görmüş olan destek tazminatı isteyenlerin kendilerine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olabilmeleri hukuken mümkün bulunmayıp, sürücünün ve dolayısıyla destek tazminatında bulunanların kendi kusurlarından yararlanamayacak olmalarına, bu itibarla işletenin destek sağlayan kişiye karşı öne sürebileceği defileri destekten yoksun kalanlara karşı da ileri sürebilecek olmasına göre, işleten zararın oluşumunda sürücünün de birlikte kusurlu olduğunu ileri sürerek, Borçlar Kanunu`nun 44/1 nci maddesi gereğince tazminatın, sürücünün kusuru oranında indirilmesini isteyebilir. Açıklanan bu ilkeler karşısında, trafik kazası sonucu ölen sürücünün desteğinden yoksun kalanların sorumluluk sigortacısına yöneltebilecekleri yansıma yoluyla oluşan zararla ilgili tazminat istemlerinin tutarı, işletene karşı ileri sürebilecekleri tutar kadardır. Dairemizin son uygulaması bu yöndedir.

Somut olayda, davacıların murisi Murat`ın, kullandığı araçla tam kusurlu olarak tek taraflı kaza sonucu ölümü nedeniyle davacıların talep ettikleri destekten yoksunluk tazminatından dava dışı işletenin, dolayısı ile onun sorumluluğunu üstlenmiş zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumlu tutulması mümkün değildir.
Bu açıklamalara ve hüküm yerinde yazılı diğer gerekçelere göre, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.H.D. 15.7.2008 E.2007/2596 – K.2008/9393

Önceki İçerikYHGK 16.7.2008 E.2008/11-501 – K.2008/507
Sonraki İçerikY17HD 17.10.2008 E.2008/1561 – K.2008/4695

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.