Y9HD 17.5.2010 E.2010/16041 – K.2010/13716

– İşe İade Davalarında Mahkemenin Çalışma Şekli – Sektörde Kriz (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmenin Kötü Yönetimi (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmesel Kararlar – İş Akdi Feshin Kaçınılmaz Olması – İşten Çıkartılacakları Belirleme İK.18, 19, 20/2, 21, 22 – TMK.2 1. İş ilişkisinde işletmesel kararla İş Sözleşmesini fesheden işveren, […]

Y9HD 5.2.2007 E.2006/30107 – K.2007/2011

– İş Sözleşmesinin Haksız Feshi – İş Sözleşmesinin Geçersiz Feshi – İşe İade (İşyerinde Olumsuzluklara Sebep Olan Davranış) – Bilgisayar Kaynaklarının Amacına Uygun Kullanılmaması (İş Sözleşmesinin Feshi) – İK.18,25/11-e , 20/3 İş Sözleşmesinin her haksız feshi, geçersiz fesih değildir; gerçeğinden hareketle, feshin davacının davranışlarından kaynaklanan nedene dayandığının kabul edilmesi gerekir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler […]

Y9HD 2.3.2009 E.2009/1457 – K.2009/3956

– İşletmesel Karar (İş Sözleşmesinin Haksız Feshi) – İş Sözleşmesinin Haksız Feshi (İşletmesel Kararlar – İstihdam Fazlalığı – Emeklilik Hakkının Varlığı – Ekonomik Sebepler – Reel Gelirlerde Azalma) – Feshin Geçersizliği – Reel Gelirlerde Azalma Sebebiyle İş Akdinin Feshi (İşe İade) – İşe İade – Norm Kadro Uygulaması Sebebiyle İş Akdinin Feshi (İşe İade) – […]

Y9HD 25.5.2009 E.2008/28790 – K.2009/14187

– İş Güvenliği (İşe İade) – İşe İade – Alt İşveren (Aynı İşyerinde) – İşyerine Bağlı Yerler – İşverenin Aynı İşkolunda Birden Fazla İşyeri Bulunması – İş Yerinde Çalışan İşçi Adedinin Tesbitinde İhtimaller Ve Yöntemler – Tarım Ve Orman İşçilerinin Çalıştığı Yerler  (İş Kanunu Kapsamı Yönünden) – Şirketler Grubu (Çalışan İşçi Sayısı Yönünden) –   […]