YHGK 4.5.2011 E.2011/19-132 – K.2011/266

– Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Sebebiyle Haksız İktisap (Zamanaşımı) – Haksız İktisap (Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Sebebiyle) – Zamanaşımı Hesabı (Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Sebebiyle Haksız İktisap) BK.66 – TMK.1 – TTK.600, 644, 708/1-son, 726/1, 730/14, 732/4, 814 Süresinde ibraz edilmeyen çeke dayalı olarak TTK. 644. maddesi uyarıca) yapılan ilamsız icra takibine karşı, davalının haksız […]

Y6CD 9.3.2015 E.2012/14922 – K.2015/38504

– ERTELEME – HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ KARARININ YASAL İÇERİĞİ – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KOŞULLARI – KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Suç İşlenmemesi) – YAĞMA – YARALAMA 6008 Sa.Ka.7, 231/6 – 5739 Sa.Ka. – 5728 Sa.Ka.562 –5560 Sa.Ka.23 – 5395 Sa.Ka.23 – CMK.40, 223, 231/5-14 – TCK.51/1 – 3713 Sa.Ka.13 – 82An.174 – […]

Y9HD 17.5.2010 E.2010/16041 – K.2010/13716

– İşe İade Davalarında Mahkemenin Çalışma Şekli – Sektörde Kriz (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmenin Kötü Yönetimi (İş Akdinin Feshi – İşe İade) – İşletmesel Kararlar – İş Akdi Feshin Kaçınılmaz Olması – İşten Çıkartılacakları Belirleme İK.18, 19, 20/2, 21, 22 – TMK.2 1. İş ilişkisinde işletmesel kararla İş Sözleşmesini fesheden işveren, […]

YHGK 2.6.2010 E.2010/9-272 – K.2010/276

– İşe İade Davalarında Yargıtay Özel Daire Kararının Kesinliği – Yargıtay Özel Daire Kararının Kesinliği – İşe İade Davalarında Yargıtay Özel Daire Kararının Kesinliği – İşe İade Davaları (İşletmesel Karar Sonucu Fesih) – İşletmesel Karar Sonucu İş Akdinin Feshi (İşe İade Davası – Tutarlı Uygulama Şartı) – İbraname (İşe İade Davaları Yönünden) TMK.2 – 2821 […]