YHGK 2.6.2010 E.2010/9-272 – K.2010/276

– İşe İade Davalarında Yargıtay Özel Daire Kararının Kesinliği – Yargıtay Özel Daire Kararının Kesinliği – İşe İade Davalarında Yargıtay Özel Daire Kararının Kesinliği – İşe İade Davaları (İşletmesel Karar Sonucu Fesih) – İşletmesel Karar Sonucu İş Akdinin Feshi (İşe İade Davası – Tutarlı Uygulama Şartı) – İbraname (İşe İade Davaları Yönünden) TMK.2 – 2821 […]

Y13HD 28.9.2009 E.2009/4667 – K.2009/10460

– Doktorun Sorumluluğu (Yanlış Teşhis Ve Tedavi – Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) – Doktorun Hafif Kusuru – Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321/1, 386, 390/11, 394/1 Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle, doktordan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada: Dava, davalının Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Vekil, işçi gibi özenle […]

Y13HD 13.10.2009 E.2009/3105 – K.2009/11489

– Doktorun Sorumluluğu (Hafif Kusur) – Doktorla Yapılan Sözleşme (Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) –Vekilin Sorumluluğu (Doktorun Sorumluluğu) –Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321, 386, 390, 394 Dava, davalı doktorun Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Doktorun meslek alanı içinde olan hafif dahi olsa bütün kusurları, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Dava […]

YHGK 13.4.2011 E.2010/13-717 – K.2011/129

– Doktorunun Sorumluluğu (Ameliyat Bölgesinde Yabancı Cisim Bırakmak – Ameliyatta Kalitesiz Malzeme Kullanmak – Adli Tıp Raporu – Vekillik Sözleşmesi – Özen Borcuna Aykırı Hareket) – Ameliyat Bölgesinde Yabancı Cisim Bırakmak – Doktor Hasta İlişkisi (Vekillik Sözleşmesi) – Vekillik Sözleşmesi (Doktor Hasta İlişkisi) – Ameliyatta Kalitesiz Malzeme Kullanılması HUMK.76 – BK.321/1, 386, 390, 394/1 Davacı, […]