Ana Sayfa Yargı Kararları Y18HD 28.2.2011 E.2011/209 – K.2011/2742

Y18HD 28.2.2011 E.2011/209 – K.2011/2742

599
0

– Soyadı Değişikliği (Kocası Ölen Kadının Baba Kütüğüne Dönmesi – Görev)
– Kocası Ölen Kadının Baba Kütüğüne Dönmesi (Soyadı Değişikliği)
– Nüfus Kaydının Değiştirilmesi (Kocası Ölen Kadının Baba Kütüğüne Dönmesi – Görev)

5490 Sa.Ka.23/2,36/1-a,67

Davacının vefat eden kocasının soyadı olan Köşken soyadının, kızlık soyadı olan Kasap olarak düzeltilmesi talebi ile açtığı davanın, konusu idari bir işlem olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinin görev yönünden reddi gerekirken davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Sevilay Köşken ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay`ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 18.6.2008 günlü ve 2007/414 – 2008/100 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.2010 gün ve Hukuk – 2010/322137 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı tarafından açılan soyadı değişikliği davasında, mahkemece davacının vefat eden kocasının soyadı olan Köşken soyadının davacının kızlık soyadı olan Kasap olarak düzeltilmesine karar verildiği ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu`nun 23/2. maddesinde,

“Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.” hükmündedir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 67. maddesinde ise

“Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Yazılı talebi halinde bekarlık hanesine dönerek bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydı açılabilir. Bu durumda nüfus kaydının taşınmasına ilişkin form kullanılır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, davacının isteminin idari bir işlem olduğu dikkate alınarak dava dilekçesinin görev yönünden reddi gerekirken davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Kabule göre de;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu`nun 36/1-a maddesinde “Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır” hükmü yer almaktadır.

Davacının avukatına verdiği vekaletnamede ikametgah adresi Gaziantep olarak belirtilmiş olmasına ve dava dilekçesinde başkaca adres belirtilmemiş olmasına rağmen, anılan Kanunla getirilen ve re`sen dikkate alınması gereken yetki hükmü gözetilmeden karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 28.2.2011 E.2011/209 – K.2011/2742

Önceki İçerikYCGK 26.5.2009 E.2009/16-15 – K.2009/138
Sonraki İçerikYHGK 3.11.2010 E.2010/19-508 – K.2010/558

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.