Y.C.G.K. 26.5.2009 E.2009/9-54 – K.2009/137

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Re`sen Uygulanması Gereği Yönünden – Lehe Kanun Değerlendirmesi Yönünden) – Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Yönünden Kanaat (Erteleme – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) – Cezanın Üst Sınırdan Uygulanması (Alkollü Araç Kullanmak – Olumsuz Kişilik Sergilenmesi) – Cezanın Ertelenmemesi (Alkollü Araç Kullanmak – Olumsuz Kişilik Sergilenmesi) CMK.14, 231/4,5,6-b,14 – 765 Sa.Ka.40,455/1-son – […]