Y.2.C.D. 23.3.2011 E.2009/37786 – K.2011/5902

Koşullu bir düşme nedeni olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, objektif koşulların varlığı halinde, aynı maddenin 7. fıkrası da gözetilerek diğer kişiselleştirme nedenlerinden önce ve resen değerlendirilmesi, uygulanmama yönünde kanaate ulaşılması halinde diğer kişiselleştirme nedenlerinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı biçiminde yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi, isabetsizdir.